Kancelaria Komornika Sądowego


Jakuba Kwater

Istnieje od 2004 r. Do 2008 r. funkcjonowała pod nazwą Komornik Sądowy Rewiru IV przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. W Kancelarii zatrudnionych jest 11 osób (5 asesorów,
1 aplikant oraz 5 pracowników biurowych). Kancelaria ma bezpośredni dostęp do BEL, CEPiK, OGNIVO.

Najbliższe licytacje

news_arrowObwieszczenie o I licytacji nieruch... ( 26.03.2019 10:00 )arrow_link
O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Są...
news_arrowObwieszczenie o I licytacji nieruch... ( 28.03.2019 12:20 )arrow_link
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub...

Biuletyn licytacji

Jeżeli chcesz być informowany o nowo dodanych licytacjach wpisz powyżej swój e-mail i kliknij Zamawiam