Licytacje

OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI-----LICYTACJA ODWOŁANA-----

16.05.2019 00:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16 maja 2019r.,  o godz. 0900 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie - Sekcja d/s Egzekucyjnych z/s Rzeszów ul. Kustronia 4,  sala nr 6 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

ułamkowej części nieruchomości stanowiącej udział 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym o  powierzchni użytkowej (wg obmiaru) 111,18 m² oraz budynkiem gospodarczym, położonym w  miejscowości Świlcza pod numerem 241, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. W ewidencji gruntów nieruchomość jest oznaczona jako działka Nr Ew. 3535 o  powierzchni 0,0800 ha - Obręb 0008 Świlcza. Dla  nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta KW  Nr  RZ1Z/00151729/5.
Ułamkową część nieruchomość oszacowano na kwotę: 90.151,00 zł. Cena wywołania 67.613,25 zł. Rękojmia 9.015,10 zł.
    Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub wpłacić rękojmię na konto komornika nr: 25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 320/16.

« powrót