Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym

Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym

Co robimy?

Kancelaria Komornika Sądowego Jakuba Kwater

Istnieje od 2004 r. Do 2008 r. funkcjonowała pod nazwą Komornik Sądowy Rewiru IV przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. Obecnie kancelaria zatrudnia 12-osobowa kadrę: księgową, dwóch pracowników biurowych, jedną praktykantkę, a także siedmioro asesorów z których każdy odbywał aplikację komorniczą w tej kancelarii. Asesorzy wykonują czynności zarówno w kancelarii, jak i czynności terenowe.

Kancelaria od początku funkcjonowania była uprawniona do przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela – nie wykazywała zaległości w załatwianiu spraw.

Kancelaria ma bezpośredni dostęp do BEL, CEPiK, OGNIVO.

Nasza oferta:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne
  • zabezpieczenie roszczeń
  • sporządzanie protokołów stanu faktycznego i spisów inwentarza

Biuletyn
licytacji

Chcesz otrzymywać informacje o aktualnych
licytacjach komorniczych? Zostaw swój email!

Ostatnie licytacje

Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E     Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z...

Pierwsza licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI     Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater Kancelaria Komornicza nr IX...

Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w...

Druga licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E     Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z...

Druga licytacja

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI     Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater Kancelaria Komornicza nr IX w...

Druga licytacja

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI     Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater Kancelaria Komornicza nr IX w...

Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E     Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z...

Pierwsza licytacja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI     Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater Kancelaria Komornicza nr IX...

Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w...