04.08.2020 11:00
Miejsce licytacji: Kancelaria Komornika w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3
Cena wywołania: 138 231,00 zł
Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 10136 §1  kpc, że w dniu  4 sierpnia 2020r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3, odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

nieruchomości gruntowej, niezabudowannej oznaczonych jako działki o Nr Ew.: 352/16 o pow. 0,1143 ha, 352/17 o pow. 0,0478 ha położona w  miejscowości  Matysówka, gmina Tyczyn, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. Łączna powierzchni w/w działek wynosi 0,1621 ha – Obręb 0006 Matysówka. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tyczynie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr RZ2Z/00047265/9.
Nieruchomość oszacowano na kwotę:  184.308,00 zł., cena wywołania wynosi 138.231,00zł., rękojmia 18.840,80zł.
    Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu przetargu. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię wpłacić należy w gotówce lub na konto komornika nr  25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 1288/14.