05.08.2021 12:00
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Rzeszowie - Sekcja d/s Egzekucyjnych z/s Rzeszów ul. Kustronia 4, sala nr 6
Cena wywołania: 1 280 250,00 zł
Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 5 sierpnia 2021r.,  o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie - Sekcja d/s Egzekucyjnych z/s Rzeszów ul. Kustronia 4, sala nr 6 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

nieruchomości gruntowych, zabudowanych budynkiem magazynowo - biurowo - warsztatowym o pow. użytkowej 1.735,50 m² - położonych w  Rzeszowie przy ulicy Mikołaja Reja (która jest drogą publiczną asfaltową), gmina M. Rzeszów, pow. M. Rzeszów, woj. podkarpackie. W ewidencji gruntów, działki, na których zlokalizowany jest budynek oznaczone są nr ew.:  550/2; 550/3; 550/4; 550/5; 550/6; 550/7; 550/10 - Obręb 213 Baranówka. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,4514 ha. Dla  nieruchomości Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste RZ1Z/00091587/8 (dla działek o nr ew.: 550/2, 550/3, 550/4, 550/5, 550/6, 550/10); RZ1Z/00019876/3 (dla działki o nr ew. 550/7). Infrastrukturę techniczną nieruchomości stanowią sieci: elektroenergetyczna kablowa ze stacją transformatorową usytuowaną w budynku magazynowo - biurowo - warsztatowym, gazowa, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Odległość nieruchomości od centrum miasta wynosi około 1,5 km.
Nieruchomości oszacowano na kwotę:  1.707.000,00 zł. Cena wywołania 1.280.250,00 zł. Rękojmia 170.700,00 zł.
    Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub wpłacić rękojmię na konto komornika nr: 25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 1959/15.