06.08.2019 10:00
Miejsce licytacji: Kancelarii Komornika w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3
Cena wywołania: 544 653,75 zł
Pierwsza licytacja

sygn. akt KM 311/18, KM 1277/18, KM 1807/18, KM 64/19

O B W I E S Z C Z E N I E

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 10136 §1  kpc, że w dniu 6 sierpnia 2019r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3, odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

nieruchomość gruntowa oznaczona jako działki Nr Ew.: 111/24 o pow. 0,1565 ha; Obręb 0013 Zabajka wraz z zabudową mieszkalną jednorodzinną o pow. użytkowej (wg projektu) 213,75 m² w tym garaż 35,15 m²– położona w miejscowości Zabajka przy ul. Krokusowej, gmina Głogów Małopolski, powiat M. Rzeszów, woj. podkarpackie. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w  Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW  Nr  RZ1Z/000195921/1.
Nieruchomość oszacowano na kwotę:  726.205,00 zł., cena wywołania wynosi 544.653,75zł., rękojmia 72.620,50zł.
    Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię wpłacić należy w gotówce lub na konto komornika nr  25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 311/18. Dodatkowe informacje na temat nieruchomości uzyskać można w kancelarii komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3 (tel.178525140), oraz na stronie internetowej kancelarii: http://www.rzeszow-komornik.pl/ Licytacja prowadzona jest na podstawie przepisów działu VIa  kodeksu postępowania cywilnego regulujących tryb uproszczonej egzekucji z nieruchomości.