06.09.2022 10:00
Miejsce licytacji: Kancelaria Komornika, Rzeszów, ul. Chodkiewicza 6/3
Cena wywołania: 23 937,75 zł
Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 10136 §1  kpc, że w dniu 06 września 2022r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3, odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr ew. 3312, o pow. 0,54 ha, położonej w obrębie Budy Głogowskie, gm. Głogów Małopolski. Działka o kształcie regularnym, bardzo wydłużonym w układzie wschód - zachód, długość działki wynosi około 600 m, szerokość wynosi około 9 m, teren płaski. Od  strony wschodniej posiada bezpośredni dostęp do ogólnodostępnej drogi gruntowej. Sąsiedztwo terenów rolniczych, w tym zadrzewionych, oraz zbiorników wodnych po wyrobiskach po żwirowych (głównie po drugiej stronie drogi). Zgodnie z treścią mapy zasadniczej, na  działce 3312 jak i w bezpośrednim sąsiedztwie brak sieci uzbrojenia terenu. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta RZ1Z/00120812/8.
Nieruchomość oszacowano na kwotę:  31 917,00 zł., cena wywołania wynosi 23 937,75 zł., rękojmia 3 191,70 zł.
    Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię wpłacić należy w gotówce lub na konto komornika nr  25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 618/21. Dodatkowe informacje na temat nieruchomości uzyskać można w kancelarii komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3 (tel.178525140)