07.04.2022 11:00
Miejsce licytacji: Kancelaria Komornika, Rzeszów, ul. Chodkiewicza 6/3
Cena wywołania: 24 770,00 zł
Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 10136 §1  kpc, że w dniu 7 kwietnia 2022r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3, odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

1) nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr. ew. 136, pow. 1,3600 ha, położonej w miejscowości Pogwizdów Stary, gmina Głogów Małopolski, powiat rzeszowski. Dla nieruchomości prowadzona jest KW RZ1Z/00065284/3.
Nieruchomość oszacowano na kwotę:  24 770,00 zł., cena wywołania wynosi 18 577,50zł., rękojmia
2 477,00 zł.

2) nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr ew. 425, pow. 1,3300 ha, położonej w miejscowości Pogwizdów Stary, gmina Głogów Małopolski, powiat rzeszowski. Dla nieruchomości prowadzona jest KW RZ1Z/00065284/3.
Nieruchomość oszacowano na kwotę:  24 230,00 zł., cena wywołania wynosi 18 172,50zł., rękojmia 2 423,00zł.

    Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię wpłacić należy w gotówce lub na konto komornika nr  25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KMP 29/17. Dodatkowe informacje na temat nieruchomości uzyskać można w kancelarii komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3 (tel.178525140), oraz na stronie internetowej kancelarii: http://www.rzeszow-komornik.pl/ Licytacja prowadzona jest na podstawie przepisów działu VIa  kodeksu postępowania cywilnego regulujących tryb uproszczonej egzekucji z nieruchomości.