08.12.2021 11:00
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Rzeszowie - Sekcja d/s Egzekucyjnych z/s Rzeszów ul. Kustronia 4, sala nr 6
Cena wywołania: 257 371,50 zl
Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 08 grudnia 2021r.,  o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie - Sekcja d/s Egzekucyjnych z/s Rzeszów ul. Kustronia 4,  sala nr 6 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

nieruchomości lokalowej nr 1 o pow. użytkowej 60,94 m², znajdującej się w  budynku wielorodzinnym położonym w  Rzeszowie przy ulicy  Marii Skłodowskiej-Curie pod nr  6 na parterze (blok mieszkalny 3-kondygnacyjny), gmina M. Rzeszów, Obręb 207 Śródmieście. Z własnością lokalu związane jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu, na której znajduje się budynek w udziale 6094/158700, a także udział w prawie własności części wspólnych budynku. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Pawła Potwory. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w  Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta: KW Nr RZ1Z/00042306/7.
Nieruchomość oszacowano na kwotę: 343.162,00 zł. Cena wywołania 257.371,50 zł. Rękojmia 34.316,20 zł.
Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub wpłacić rękojmię na konto komornika nr: 25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 2161/15.