08.12.2022 13:00
Miejsce licytacji: https://e-licytacje.komornik.pl
Cena wywołania: 920,25 zł
Pierwsza licytacja


    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia, że w dniu 08 grudnia 2022r. o godz. 1300 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 1013 6 § 1 kpc w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 8791  i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej kpc.)

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

1) Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr ew. 71, obręb Mrowla, powierzchnia wg ewidencji gruntów wynosi 0,04 ha, użytek i klasa gruntu ŁIV w całości. Kształt regularny, zbliżony do prostokąta, teren płaski. Nieruchomość objęta jest KW RZ1Z/00136284/2.
Nieruchomość oszacowano na kwotę: 1 227,00 zł. Cena wywołania 920,25 zł.

2) Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr ew. 3128, obręb Mrowla, powierzchnia wg ewidencji gruntów wynosi 0,02 ha, użytek i klasa gruntu ŁIV w całości. Działka ma kształt trójkąta, teren płaski. Nieruchomość objęta jest KW RZ1Z/00136284/2.
Nieruchomość oszacowano na kwotę: 596,00 zł. Cena wywołania 447,00 zł.

3) Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr ew. 3158/5, obręb Mrowla, powierzchnia wg ewidencji gruntów wynosi 0,44 ha, użytki i klasy gruntu: RIIIb - 0,03 ha, RIVa - 0,06 ha, RIVb - 0,03 ha, ŁIII - 0,26 ha, PsV - 0,06 ha. Działka o regularnym, wydłużonym, zbliżonym do prostokąta  kształcie, długość wynosi ok 340 m. Nieruchomość objęta jest KW RZ1Z/00136284/2.
Nieruchomość oszacowano na kwotę: 17 736,00 zł. Cena wywołania 13 302,00 zł. Rękojmia: 1 773,60 zł.

4) Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr ew. 3158/7, obręb Mrowla, powierzchnia wg ewidencji gruntów wynosi 0,88 ha,użytki i klasy gruntu: RIIIa - 0,41 ha, RIIIb - 0,29 ha, PsV - 0,18 ha. Działka o regularnym, wydłużonym kształcie, długość wynosi ok 660 m, szerokość w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wynosi ok 12 - 13,5m. Nieruchomość objęta jest KW RZ1Z/00136284/2.
Nieruchomość oszacowano na kwotę: 243 343,00 zł. Cena wywołania 182 507,25 zł. Rękojmia: 24 334,30

    Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię wpłacić należy w gotówce lub na konto komornika nr  25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: Km 1829/18.
    W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elekteronicznej i zakończy się w dniu
15 grudnia 2022r. o godzinie 13:00.