09.03.2022 14:00
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Rzeszowie Sekcja d/s Egzekucyjnych, z/s Rzeszów, ul. Kustronia 4, sala nr 6
Cena wywołania: 209 250,00 zł
Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 9 marca 2022r., o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie - Sekcja d/s Egzekucyjnych z/s Rzeszów ul. Kustronia 4,  sala nr 6 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I
nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, wolnostojącym, parterowym, położonym w Trzebownisku, na działce o numerze ewidencyjnym 716/1 o  powierzchni 500 m2, (pow. rzeszowski, w  woj. podkarpackie). Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr RZ1Z/00181005/3. Nieruchomość położona jest w centralnej części miejscowości Trzebownisko, w pierwszej linii zabudowy przy drodze powiatowej nr 1383R, która zapewnia bezpośredni dojazd do tej nieruchomości od  strony południowej, gdzie urządzono zjazd o szerokości trzech metrów. Obszar działki, jest płaski, kształt nieregularny, zbliżony do trapezu. Działka częściowo ogrodzona. Na obszarze nieruchomości znajduje się sieć kanalizacyjna sanitarna, telekomunikacyjna i napowietrzna linia sieci elektroenergetycznej. Teren nieruchomości jest dobrze zagospodarowany. Na terenie nieruchomości zlokalizowany jest budynek handlowo-usługowy o pow. zabudowy 143,00 m2. Do budynku zostały wykonane przyłącza instalacji elektroenergetycznej (przyłącze napowietrzne), i wodno - kanalizacyjnej.
Nieruchomość oszacowano na kwotę: 279 000,00 zł. Cena wywołania 209 250,00 zł, Rękojmia 27 900,00 zł.
    Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub wpłacić rękojmię na konto komornika nr: 25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 536/21.