09.07.2019 11:00
Miejsce licytacji: Kancelarii Komornika w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3
Cena wywołania: 216 755,25 zł
Pierwsza licytacja

sygn. akt KM 16/18

O B W I E S Z C Z E N I E

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 10136 §1  kpc, że w dniu  9 lipca 2019r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3, odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr Ew. 514/1 o pow. 0,2866 ha (niezabudowana) – położona w Rzeszowie przy ulicy Ceramicznej, Obręb 222 Przybyszówka II, gmina M. Rzeszów, powiat M. Rzeszów, woj. podkarpackie. Dla  nieruchomości w Sądzie Rejonowym w  Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW  Nr  RZ1Z/00062500/3.
Nieruchomość oszacowano na kwotę:  289.007,00 zł., cena wywołania wynosi 216.755,25,00zł., rękojmia 28.900,70zł.


    Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię wpłacić należy w gotówce lub na konto komornika nr  25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 16/18. Dodatkowe informacje na temat nieruchomości uzyskać można w kancelarii komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3 (tel.178525140), oraz na stronie internetowej kancelarii: http://www.rzeszow-komornik.pl/ Licytacja prowadzona jest na podstawie przepisów działu VIa  kodeksu postępowania cywilnego regulujących tryb uproszczonej egzekucji z nieruchomości.