10.09.2019 11:00
Miejsce licytacji: Kancelaria Komornika w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3
Cena wywołania: 265 550,00 zł
Druga licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 10136 §1  kpc, że w dniu 10 września 2019r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3, odbędzie się

D R U G A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej 125,90 m² - położona w   Rzeszowie przy ul. Dębickiej pod numerem 78, gmina M. Rzeszów, powiat M. Rzeszów, woj. podkarpackie. W ewidencji gruntów działka, na której  zlokalizowany jest budynek oznaczona jest Nr    Ew.  514 o powierzchni 0,1174 ha w  Obrębie 215 Przybyszówka. Dla  nieruchomości Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW  Nr RZ1Z/00108490/4.
Nieruchomość oszacowano na kwotę:  531.100,00 zł., cena wywołania wynosi 265.550,00zł., rękojmia 53.110,00zł.
    Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię wpłacić należy w gotówce lub na konto komornika nr  25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 1376/12. Dodatkowe informacje na temat nieruchomości uzyskać można w kancelarii komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3 (tel.178525140), oraz na stronie internetowej kancelarii: http://www.rzeszow-komornik.pl/