11.05.2022 12:00
Miejsce licytacji: https://e-licytacje.komornik.pl/
Cena wywołania: 173 270,67
Druga licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia, że w dniu 11 maja 2022r. o godz. 1200 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 1013 6 § 1 kpc w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879 1  i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej kpc.)

D R UG A   L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr ew. 502/8 o pow. 0,0805 ha, oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr ew. 499 o pow. 0,1640 ha, położonych w  Rzeszowie, obręb 224 - Biała II (w rejonie ul. Kardynała Karola Wojtyły).
- Działka nr ew. 502/8 posiada kształt regularny, prostokątny (ok. 20m szerokości i 40m. długości) Teren płaski. W  bezpośrednim sąsiedztwie tereny rolnicze, najbliższa zabudowa mieszkaniowa w odległości około 130 m. Działka bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej - dojazd możliwy przez działkę nr ew. 499. - Działka nr ew. 499 posiada kształt prostokątny mocno wydłużony. W stanie faktycznym jest to droga gruntowa, stanowiąca dojazd m.in. do działki nr ew. 502/8. Działka 499 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Najbliższa droga publiczna przebiega w odległości około 35 m od działki. Przez wschodnią część działki 499 przebiegają sieci: kanalizacyjna, wodociągowa, teletechniczna, a w odległości około 30 m od  działki znajduje się sieć gazowa i energetyczna. Odległość nieruchomości do ścisłego centrum Rzeszowa wynosi około 6 km. Nieruchomości z uwagi na funkcjonalne połączenie sprzedawane są łącznie. Łączna powierzchnia w/w nieruchomości wynosi 0,2445 ha. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, prowadzone są księgi wieczyste o nr. RZ1Z/00164199/4 - dla działki  nr ew. 502/8 i RZ1Z/00164686/5 - dla działki  nr ew. 499. Wskazane nieruchomości stanowią własność dłużnika Marleny Jung (poprz. Omiatacz)
Nieruchomości oszacowano łącznie na kwotę:  259.906,00 zł.  Cena wywołania wynosi 173.270,67 zł., Rękojmia wynosi 25.990,60 zł.
    Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię wpłacić należy w gotówce lub na konto komornika nr  25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 1160/17.    

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elekteronicznej i zakończy się w dniu
 18 maja 2022r. o godzinie 12:00.