12.05.2021 14:00
Miejsce licytacji: Kancelaria Komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3
Cena wywołania: 82 674,00 zł
Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 10136 §1  kpc, że w dniu 12 maja 2021r., o godz. 14:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakuba Kwater - mieszczącej się w Rzeszowie na ul. Chodkiewicza 6/3 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

ułamkowej części nieruchomości w wysokości 1/2 prawa, niezabudowanej, oznaczonej jako działka 1368/12  o pow.  0,1387 ha, położonej w Rzeszowie w rejonie  ul. Wetlińskiej w obrębie 223. Kształt wydłużony o układzie północ – południe. Działka stanowi drogę wewnętrzną, częściowo utwardzoną kamieniem/klińcem/gruzem, szerokość działki: od ok. 4 m do ok. 5,5 m. Szerokość działki oscyluje około 4 m., rozszerzając się do około 5,5 m. przy dojeździe do ulicy Wetlińskiej, z którą działka jest połączona.
Nieruchomość objęta jest KW RZ1Z/00121293/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych.
Wartość udziału oszacowano na kwotę: 110.232,00 zł. Cena wywołania 82.674,00 zł. Rękojmia 11.023,20 zł.

    Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu przetargu. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię wpłacić należy w gotówce lub na konto komornika nr  25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 3702/13.