12.12.2019 10:00
Miejsce licytacji: Sądz Rejonowy w Rzeszowie - Sekcja d/s Egzekucyjnych z/s Rzeszów ul. Kustronia 4, sala nr 6
Cena wywołania: 140 536,50 zł
Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12 grudnia 2019r.,  o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie - Sekcja d/s Egzekucyjnych z/s Rzeszów ul. Kustronia 4,  sala nr 6 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr Ew. 1691 o pow. 0,5200 ha – położona w miejscowości Wysoka Głogowska nr 390, Obręb 0012 Wysoka Głogowska, gmina Głogów Młp., powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. Przedmiotowa działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej (wg obmiaru) 83,37 m² oraz budynkiem gospodarczym o pow. (wg obmiaru) 53,85 m². Dla  nieruchomości w  Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW  Nr RZ1Z/00045621/2.
Nieruchomość oszacowano na kwotę: 187.382,00 zł. Cena wywołania 140.536,50 zł. Rękojmia 18.738,20 zł.
    Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub wpłacić rękojmię na konto komornika nr: 25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 431/18.