12.12.2019 09:00
Miejsce licytacji: Sądz Rejonowy w Rzeszowie - Sekcja d/s Egzekucyjnych z/s Rzeszów ul. Kustronia 4, sala nr 6
Cena wywołania: 234 342,00
Druga licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12 grudnia 2019r.,  o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie - Sekcja d/s Egzekucyjnych z/s Rzeszów ul. Kustronia 4,  sala nr 6 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o powierzchni użytkowej 191,56 m2 oraz budynkiem gospodarczym. Działka gruntowa oznaczona jest nr ew. 55 i posiada powierzchnię 0,0700 ha. Nieruchomość położona jest w miejscowości Miłocin, gmina Głogów Młp., powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą RZ1Z/00134174/4.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 351.486,00 zł.
Cena wywoławcza w tej licytacji wynosi:3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 234.342,00 zł.
    Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub wpłacić rękojmię na konto komornika nr: 25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 4020/13.