13.06.2024 12:00
Miejsce licytacji: Portal Krajowej Rady Komorniczej E-licytacje
Cena wywołania: 163 500,00 zł
Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na   podstawie art. 8791kpc w związku z art. 10136§1 kpc, że w dniu 13 czerwca 2024r. o godz. 12:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl  rozpocznie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,9082 ha, oznaczonej jako działka nr ew. 3280, Obręb 0009 Rudna Mała, gmina Głogów Młp., powiat rzeszowski, województwo podkarpackie. Nieruchomość objęta jest  księgą wieczystą RZ1Z/00185847/5, prowadzoną przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Działka zlokalizowana jest bezpośrednio przy autostradzie A4, ma dostęp do drogi publicznej od strony północnej poprzez drogę serwisową o nawierzchni z masy bitumicznej z urządzonymi czterema utwardzonymi zjazdami z tej drogi.

 

Licytacja odbywać się będzie w trybie elektronicznym na portalu Krajowej Rady Komorniczej E-licytacje:

https://elicytacje.komornik.pl/items/21089/dzialka-gruntowa-niezabudowana-rudna-mala-gm-glogow-mlp-pow-0-9082-ha

 

Ogłoszenie stanowi informację o zaplanowanej licytacji elektronicznej, ograniczonej czasowo, odbywającej się w dniach 13.06-20.06.2024r.
Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i uczestnictwa w licytacji elektronicznej można uzyskać w Kancelarii Komorniczej nr IX, 35-045 Rzeszów, ul. Chodkiewicza 6/3

tel.:  17 85 25 140

Kontaktując się z Kancelarią należy powołać się na sygnaturę KM 412/20.