13.06.2024 12:00
Miejsce licytacji: Portal Krajowej Rady Komorniczej E-licytacje
Cena wywołania: 363 112,50 zł
Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na   podstawie art. 9864§3 kpc, że w dniu 13 czerwca 2024r. o godz. 12:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl  rozpocznie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

ułamkowej części - udział 1/2 - nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,  o powierzchni użytkowej 169,70 m2, położonej w Rzeszowie przy ul. Strzelców 40  (obręb 225 Budziwój, miasto Rzeszów) Nieruchomość gruntowa oznaczona jest jako działka nr ew. 994/9, posiada powierzchnię 0,0783 ha. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie VII Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta RZ1Z/00189864/8.

 

Licytacja odbywać się będzie w trybie elektronicznym na portalu Krajowej Rady Komorniczej E-licytacje:

https://elicytacje.komornik.pl/items/21210/ulamkowa-czesc-1-2-domu-jednorodzinnego-ul-strzelcow-budziwoj-rzeszow-pow-uz-169-70-m2

 

Ogłoszenie stanowi informację o zaplanowanej licytacji elektronicznej, ograniczonej czasowo, odbywającej się w dniach 13.06-20.06.2024r.
Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i uczestnictwa w licytacji elektronicznej można uzyskać w Kancelarii Komorniczej nr IX, 35-045 Rzeszów, ul. Chodkiewicza 6/3

tel.:  17 85 25 140

Kontaktując się z Kancelarią należy powołać się na sygnaturę KM 586/21.