15.06.2021 13:00
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Rzeszowie - Sekcja d/s Egzekucyjnych z/s Rzeszów ul. Kustronia 4, sala nr 6
Cena wywołania: 610 504,67 zl
Druga licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15 czerwca 2021r.,  o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie - Sekcja d/s Egzekucyjnych z/s Rzeszów ul. Kustronia 4,  sala nr 6 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym o pow. użytkowej (wg projektu) 340,08 m² (w tym garaż 38,20m²) oraz budynkiem gospodarczym, położona w  miejscowości Racławówka pod numerem 230A, gmina Boguchwała, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. W ewidencji gruntów działka, na której zlokalizowana jest zabudowa oznaczona jest Nr Ew. 328 o pow. 0,2800 ha - w Obrębie 0007 Racławówka. Dla  nieruchomości w  Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW  Nr RZ1Z/00084749/0.
Nieruchomość oszacowano na kwotę: 915.757,00 zł. Cena wywołania 610.504,67 zł. Rękojmia 91.575,70 zł.
    Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub wpłacić rękojmię na konto komornika nr: 25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 1269/15.