15.06.2021 10:00
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Rzeszowie - Sekcja d/s Egzekucyjnych z/s Rzeszów ul. Kustronia 4, sala nr 6
Cena wywołania: 746 626,50
Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15 czerwca 2021r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie - Sekcja d/s Egzekucyjnych z/s Rzeszów ul. Kustronia 4,  sala nr 6 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej, oznaczonej jako działka o nr. ew. 1434/3 - w obrębie 222 Przybyszówka II. Pow. działki wynosi 0,4650 ha. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Budynek niezamieszkały, murowany, jednokondygnacyjny. Wg ewidencji budynków: pow. zabudowy wynosi 50 m2. Przez działkę przebiegają sieci lub przyłącza energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacja sanitarna i sieć teletechniczna w bezpośrednim sąsiedztwie. Dla nieruchomość prowadzona jest księga wieczysta RZ1Z/00155862/7. Nieruchomość oszacowano na kwotę: 995.502,00 zł. Cena wywołania 746.626,50 zł. Rękojmia 99.550,20 zł.
    Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub wpłacić rękojmię na konto komornika nr: 25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 484/19.