15.09.2020 11:15
Miejsce licytacji: Sądz Rejonowy w Rzeszowie - Sekcja d/s Egzekucyjnych z/s Rzeszów ul. Kustronia 4, sala nr 30
Cena wywołania: 391 314,00
Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15 września 2020r.,  o godz. 11:15 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie - Sekcja d/s Egzekucyjnych z/s Rzeszów ul. Kustronia 4,  sala nr 30 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 1211/4 o pow. 0,2610 ha (Bi) zabudowanej budynkiem usługowo-warsztatowym o pow. 785,10 m2. Nieruchomość położona jest w obrębie 0001 Błażowa, gm. Błażowa, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie. Nieruchomość objęta jest KW RZ2Z/00044041/2.
Nieruchomość oszacowano na kwotę: 521.752,00 zł. Cena wywołania 391.314,00 zł. Rękojmia 52.175,20 zł.
    Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub wpłacić rękojmię na konto komornika nr: 25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 1338/14.