16.03.2021 10:30
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Rzeszowie - Sekcja d/s Egzekucyjnych z/s Rzeszów ul. Kustronia 4, sala nr 30
Cena wywołania: 1 561 066,50 zł
Pierwsza licytacja

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16 marca 2021r.,  o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie - Sekcja d/s Egzekucyjnych z/s Rzeszów ul. Kustronia 4,  sala nr 30 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I


nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr Ew. 18/32 o pow. 0,1965 ha Obręb 0001 Lubenia– położona w miejscowości Lubenia, gmina Lubenia, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. Na nieruchomości znajduje się budynek hali produkcyjnej z  laboratorium i kotłownią gazową o powierzchni użytkowej (wg obmiaru) 1037,21 m². W budynku wyodrębniono pomieszczenia: magazyn, zbiorniki, mieszalnia, magazyn ze zbiornikami + opakowania, warsztat, hala, magazyn, magazyn pudełek, kotłownia, hall, serwerownia, gabinet, pom. gosp., biuro, wc, pom. socjalne, magazyn, laboratorium, kontrola jakości, laboratorium.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta RZ2Z/00047398/0.
Nieruchomość oszacowano na kwotę:  2.081.422,00 zł.  Cena wywołania  1.561.066,50zł. Rękojmia 208.142,20 zł.
    Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub wpłacić rękojmię na konto komornika nr: 25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 1411/18.