16.05.2024 12:30
Miejsce licytacji: Portal Krajowej Rady Komorniczej E-licytacje
Cena wywołania: 174 063,00 zł
Pierwsza licytacja

PIERWSZY TERMIN LICYTACJI NIE DOSZEDŁ DO SKUTKU, ZOSTANIE WYZNACZONY DRUGI TERMIN LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na   podstawie art. 8791kpc w związku z art. 10136§1 kpc, że w dniu 16 maja 2024r. o godz. 12:30 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl  rozpocznie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

gruntowych niezabudowanych, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 708 i nr 709 - o łącznej powierzchni 0,0933 ha., położonych w obrębie 217 Pobitno, miasto Rzeszów (rejon ulicy Załęskiej), o łącznej powierzchni 0,0933 ha., objętych księgą wieczystą RZ1Z/00016393/2, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie.

Działki połączone ze sobą, stanowią całość gospodarczą. Przez nieruchomość przebiegają sieci/przyłącza: telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, natomiast w odległościach do około 40 m przebiegają sieci sieci/przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej. Na nieruchomości znajduje się studnia. Na nieruchomości znajduje się obiekt budowlany nie sklasyfikowany w ewidencji budynków jako budynek. W stanie faktycznym jest to rodzaj domku letniskowego, który może też być wykorzystywany jako altana na ogródkach działkowych. Nieruchomość w chwili zajęcia stanowiła własność dłużnika KORONA VILLAGE Sp. z o.o. - po zajęciu nieruchomości dokonano jej zbycia na recz RINNOVO KV Sp. z o.o. w organizacji, co stosownie do art. 930§1 kpc, nie ma wpływu na postępowanie egzekucyjne.

 

Licytacja odbywać się będzie w trybie elektronicznym na portalu Krajowej Rady Komorniczej E-licytacje:

https://elicytacje.komornik.pl/items/20857/dzialki-gruntowe-niezabudowane-nr-ew-708-i-709-rzeszow-pobitno-laczna-pow-0-0933-ha

 

Linki do geoportalu dla poszczególnych nieruchomości:

działka nr 708

działka nr 709

 

Ogłoszenie stanowi informację o zaplanowanej licytacji elektronicznej, ograniczonej czasowo, odbywającej się w dniach 16.05-23.05.2024r.
Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i uczestnictwa w licytacji elektronicznej można uzyskać w Kancelarii Komorniczej nr IX, 35-045 Rzeszów, ul. Chodkiewicza 6/3

tel.:  17 85 25 140

Kontaktując się z Kancelarią należy powołać się na sygnaturę KM 309/23.