16.12.2021 12:00
Miejsce licytacji: Kancelaria Komornika, 35-045 Rzeszów, ul. Chodkiewicza 6/3
Cena wywołania: 194 929,50 zł
Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 10136 §1  kpc, że w dniu 16 grudnia 2021r. o godz. 12:00 w  Kancelarii Komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3, odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr ew. 502/8 o pow. 0,0805 ha, oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr ew. 499 o pow. 0,1640 ha, położonych w  Rzeszowie, obręb 224 - Biała II (w rejonie ul. Kardynała Karola Wojtyły).
Działka nr ew. 502/8 posiada kształt regularny, prostokątny (ok. 20m szerokości i 40m. długości) Teren płaski. W  bezpośrednim sąsiedztwie tereny rolnicze, najbliższa zabudowa mieszkaniowa w odległości około 130 m. Działka bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej - dojazd możliwy przez działkę nr ew. 499.
Działka nr ew. 499 posiada kształt prostokątny mocno wydłużony. W stanie faktycznym jest to droga gruntowa, stanowiąca dojazd m.in. do działki nr ew. 502/8. Działka 499 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Najbliższa droga publiczna przebiega w odległości około 35 m od działki. Przez wschodnią część działki 499 przebiegają sieci: kanalizacyjna, wodociągowa, teletechniczna, a w odległości około 30 m od  działki znajduje się sieć gazowa i energetyczna. Odległość nieruchomości do ścisłego centrum Rzeszowa wynosi około 6 km. Nieruchomości z uwagi na funkcjonalne połączenie sprzedawane są łącznie. Łączna powierzchnia w/w nieruchomości wynosi 0,2445 ha.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, prowadzone są księgi wieczyste o nr. RZ1Z/00164199/4 - dla działki  nr ew. 502/8 i RZ1Z/00164686/5 - dla działki  nr ew. 499.
Nieruchomości oszacowano łącznie na kwotę:  259.906,00 zł.  Cena wywołania wynosi 194.929,50 zł., Rękojmia wynosi 25.990,60 zł.
Wskazane nieruchomości stanowią własność dłużnika Marleny Jung (poprz. Omiatacz)

    Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię wpłacić należy w gotówce lub na konto komornika: nr  25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 1160/17.