16.12.2021 10:00
Miejsce licytacji: Kancelaria Komornika, 35-045 Rzeszów, ul. Chodkiewicza 6/3
Cena wywołania: 300 132,00 zl
Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 10136 §1  kpc, że w dniu  16 grudnia 2021r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3, odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

1. Nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ew. 1488 o pow. 23,8200 ha, Obręb 0006 Nosówka, położonej w miejscowości Nosówka, gmina Boguchwała, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. Dla  nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr  RZ1Z/00015609/3.
Nieruchomość oszacowano na kwotę: 400.176,00 zł., cena wywołania wynosi 300.132,00 zł.,
rękojmia 40.017,60 zł.

2. Nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ew. 15/1 o pow. 0,3200 ha; położonej w Rzeszowie, Obręb 227 Bzianka, woj. podkarpackie. Dla  nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr  RZ1Z/00053935/5.
Nieruchomość oszacowano na kwotę: 5.376,00 zł., cena wywołania wynosi 4.032,00 zł., rękojmia 537,60 zł.
3. Nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ew. 15/2 o pow. 0,5000 ha; położonej w Rzeszowie, Obręb 227 Bzianka, woj. podkarpackie. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr  RZ1Z/00053935/5.
Nieruchomość oszacowano na kwotę: 8.400,00 zł., cena wywołania wynosi 6.300,00 zł., rękojmia 840,00 zł.
4. Nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ew. 17 o pow. 1,5700 ha; położonej w Rzeszowie, Obręb 227 Bzianka, woj. podkarpackie. Dla  nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr  RZ1Z/00053935/5.
Nieruchomość oszacowano na kwotę: 26.376,00 zł., cena wywołania wynosi 19.782,00 zł., rękojmia 2.637,60 zł.
5. Nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr Ew. 1401 o pow. 10,1600 ha; położonej w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, gmina Świlcza, Obręb 0001 Błędowa Zgłobieńska, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. Dla  nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr  RZ1Z/00185439/2.
Nieruchomość oszacowano na kwotę: 170.688,00 zł., cena wywołania wynosi 128.016,00 zł., rękojmia 17.068,80 zł.
6. Nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr Ew. 823/1 o pow. 2,6600 ha - położonej w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, gmina Świlcza, Obręb 0001 Błędowa Zgłobieńska, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. Dla  nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr  RZ1Z/00185439/2.
Nieruchomość oszacowano na kwotę: 44.688,00 zł., cena wywołania wynosi 33.516,00 zł., rękojmia 4.468,80 zł.
7. Nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ew. 16 o pow. 0,8700 ha - położona w miejscowości Bzianka, gmina Świlcza, Obręb 0003 Bzianka, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. Dla  nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr  RZ1Z/00048875/8.
Nieruchomość oszacowano na kwotę: 14.616,00 zł., cena wywołania wynosi 10.962,00 zł., rękojmia 1.461,60 zł.  
    Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię wpłacić należy w gotówce lub na konto komornika nr  25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 1840/16.