17.11.2020 11:00
Miejsce licytacji: Kancelaria Komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3
Cena wywołania: 36426,75 zł
Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 10136 §1  kpc, że w dniu 17 listopada 2020r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3, odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w  Rzeszowie w rejonie ulicy Spichlerzowej, gmina M. Rzeszów, powiat M.  Rzeszów, woj. podkarpackie. Nieruchomość jest oznaczona jako działki Nr Ew.:  118/1 o pow. 0,1168 ha; 122/13 o pow. 0,0426 ha. Łączna powierzchnia wpisanych działek wynosi 0,1594 ha – Obręb 220 Załęże. Dojazd do nieruchomości bezpośredni z drogi grunowej. Na działce brak jest jakichkolwiek sieci uzbrojenia. Dla nieruchomości w    Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW  Nr RZ1Z/00047055/7.
Nieruchomość oszacowano na kwotę:  48.569,00 zł., cena wywołania wynosi 36.426,75zł., rękojmia 4.856,90 zł.
    Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu przetargu. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię wpłacić należy w gotówce lub na konto komornika nr  25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 1190/15.