20.08.2019 10:00
Miejsce licytacji: Kancelaria Komornika w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3
Cena wywołania: 216 755,25 zł
Pierwsza licytacja

KM 16/18

O B W I E S Z C Z E N I E

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 10136 §1  kpc, że w dniu 20 sierpnia 2019r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3, odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr Ew. 514/1 o pow. 0,2866 ha (niezabudowanej) – położonej w Rzeszowie przy ulicy Ceramicznej, Obręb 222 Przybyszówka II, gmina M. Rzeszów, powiat M. Rzeszów, woj. podkarpackie. Dla  nieruchomości w Sądzie Rejonowym w  Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW  Nr  RZ1Z/00062500/3.
Nieruchomość oszacowano na kwotę:  289.007,00 zł., cena wywołania wynosi 216.755,25zł., rękojmia 28.900,70zł.