20.08.2019 11:00
Miejsce licytacji: Kancelaria Komornika w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3
Cena wywołania: 328 710,00 zł
Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 10136 §1  kpc, że w dniu 20 sierpnia 2019r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3, odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I
gruntowych niezabudowanych

- oznaczonej jako działka Nr Ew. 5862 o pow. 0,1833 ha - położona w Rzeszowie przy ul. Słoneczny Stok, Obręb 222 Przybyszówka II, KW Nr RZ1Z/00060515/7;
- oznaczonej jako działka Nr Ew. 4356/2 o pow. 0,2973 ha - położona w Rzeszowie przy ul. Słoneczny Stok, Obręb 222 Przybyszówka II, KW Nr RZ1Z/00013019/6;
- oznaczonej jako działka Nr Ew. 4355 o pow. 0,1835 ha - położona w Rzeszowie przy ul. Słoneczny Stok, Obręb 222 Przybyszówka II, KW Nr RZ1Z/00147832/9;
- oznaczonej jako działka Nr Ew. 4394/2 o pow. 0,0999 ha - położona w Rzeszowie przy ul. Słoneczny Stok, Obręb 222 Przybyszówka II, KW Nr RZ1Z/00181632/7;
W/w nieruchomości sprzedawane są łącznie. Ichpowierzchnia łączna wynosi wynosi 0,764 ha
Nieruchomości łącznie oszacowano na kwotę 438.280,00zł;
Cena wywołania wynosi 328.710,00 zł; Rękojmia 43.828,00zł.

     Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub wpłacić rękojmię na konto komornika nr  25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 2083/13. Dodatkowe informacje na temat nieruchomości uzyskać można w kancelarii komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3 (tel.178525140), oraz na stronie internetowej kancelarii: http://www.rzeszow-komornik.pl/