23.07.2019 10:00
Miejsce licytacji: Kancelarii Komornika w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3
Cena wywołania: 90 322,50 zł
Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 10136 §1  kpc, że w dniu 23 lipca 2019r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3, odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I


nieruchomość gruntowa (niezabudowana) oznaczona jako działka Nr Ew. 5862o pow. 0,1833 ha - położona w Rzeszowie przy ul. Słoneczny Stok, Obręb 222 Przybyszówka II, gmina m. Rzeszów, powiat m. Rzeszów, woj. podkarpackie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę     wieczystą KW Nr RZ1Z/00060515/7. Nieruchomość oszacowano na kwotę:  120.430,00 zł., cena wywołania wynosi 90.322,50zł., rękojmia 12.043,00zł.

     Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub wpłacić rękojmię na konto komornika nr  25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 2083/13. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Dodatkowe informacje na temat nieruchomości uzyskać można w kancelarii komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3 (tel.178525140), oraz na stronie internetowej kancelarii: http://www.rzeszow-komornik.pl/