24.09.2019 10:45
Miejsce licytacji: Sądz Rejonowy w Rzeszowie - Sekcja d/s Egzekucyjnych z/s Rzeszów ul. Kustronia 4, sala nr 31
Cena wywołania: 1 561 066,50
Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24 września 2019r.,  o godz. 10:45 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie - Sekcja d/s Egzekucyjnych z/s Rzeszów ul. Kustronia 4,  sala nr 31 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr Ew. 18/32 o pow. 0,1965 ha Obręb 0001 Lubenia– położona w miejscowości Lubenia, gmina Lubenia, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. Na nieruchomości znajduje się budynek hali produkcyjnej z  laboratorium i kotłownią gazową o powierzchni użytkowej (wg obmiaru) 1037,21 m². W budynku wyodrębniono pomieszczenia: magazyn, zbiorniki, mieszalnia, magazyn ze zbiornikami + opakowania, warsztat, hala, magazyn, magazyn pudełek, kotłownia, hall, serwerownia, gabinet, pom. gosp., biuro, wc, pom. socjalne, magazyn, laboratorium, kontrola jakości, laboratorium.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w  Tyczynie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr RZ2Z/00047398/0.
Nieruchomość oszacowano na kwotę:  2.081.422,00 zł.  Cena wywołania  1.561.066,50zł. Rękojmia 208.142,20 zł.
    Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub wpłacić rękojmię na konto komornika nr: 25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 131/18. Dodatkowe informacje na temat nieruchomości uzyskać można w kancelarii komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3 ( tel. 178525140), oraz na stronie internetowej kancelarii: http://www.rzeszow-komornik.pl/