26.10.2021 09:00
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Rzeszowie - Sekcja d/s Egzekucyjnych z/s Rzeszów ul. Kustronia 4, sala nr 6
Cena wywołania: 113 208,00 zł
Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26 października 2021r., o godz. 9:00 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie - Sekcja d/s Egzekucyjnych z/s Rzeszów ul. Kustronia 4,  sala nr 6 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

Przedmiotem licytacji jest ułamkowa część nieruchomości - udział dłużnika wynoszący 1/3 - nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0685ha (łącznie), zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym - o powierzchni użytkowej  198,13 m² (łącznie), położonej w Rzeszowie przy ulicy Akacjowej 10. Działka gruntowa oznaczona jest nr ew. 918, Obręb 214 Staroniwa II. Dla  nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta RZ1Z/00026456/5. Teren działki jest płaski. Dojście i dojazd do działki odbywa się bezpośrednio z drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej, asfaltowej. Odległość nieruchomości od centrum Rzeszowa ok. 3,0 km. Przedmiotowy dom mieszkalny to budynek trzykondygnacyjny, kryty dachem czterospadowym, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Obiekt wyposażony jest we wszystkie instalacje z  przyłączami do sieci: elektrycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej.
Ułamkową część nieruchomości (1/3) oszacowano na kwotę: 150.944,00 zł. Cena wywołania 113.208,00  zł. Rękojmia 15.094,40 zł.
    Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub wpłacić rękojmię na konto komornika nr: 25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 1040/16.