29.03.2022 09:30
Miejsce licytacji: Kancelaria Komornika, Rzeszów, ul. Chodkiewicza 6/3
Cena wywołania: 73 837,50
Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29 marca 2022r., o godz. 9:30 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie - Sekcja d/s Egzekucyjnych z/s Rzeszów ul. Kustronia 4, sala nr 6 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

- ułamkowej części nieruchomości lokalowej w udziale 1/2 prawa, oznaczonej nr. 93, o łącznej pow. 30,50 m2, położonej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Podwisłocze 12 w Rzeszowie. Lokal składa się z  pomieszczeń położonych na drugiej kondygnacji (pierwszym piętrze): dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju. Lokal bez balkonu. Właścicielom lokalu przysługuje prawo użytkowania piwnicy. Z prawem własności lokalu nr 93 związany jest udział wielkości 3050/928836 w prawie własności części wspólnych budynku. Do lokalu wykonano przyłącza instalacji wodnokanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, oraz instalację domofonową. Lokal znajduje się w stanie do kapitalnego remontu. Nieruchomość objęta jest KW RZ1Z/00160153/2.
Nieruchomość - udział 1/2 części w prawie własności - oszacowano na kwotę: 98.450,00 zł. Cena wywołania 73.837,50 zł. Rękojmia  9.845,00 zł.
    Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub wpłacić rękojmię na konto komornika nr: 25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 480/21.