31.08.2022 10:00
Miejsce licytacji: Kancelaria Komornika, Rzeszów, ul. Chodkiewicza 6/3
Cena wywołania: 7 900,50 zł
Pierwsza licytacja

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 31 sierpnia 2022r., o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3, odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr. ew. 2696 o pow. 0,5620 ha, położonej w miejscowości Wólka Niedźwiedzka, gm. Sokołów Młp., pow. rzeszowski, woj. podkarpackie. Nieruchomość położona w sąsiedztwie terenów rolniczych, od strony południowo – wschodniej duże obszary leśne, najbliższa zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza w odległości około 120 m, od strony północno – zachodniej przylega do rowu melioracyjnego. Brak prawnego dostępu do drogi publicznej. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta, teren płaski, porośnięta jest roślinnością trawiastą, brak widocznych śladów bieżącej uprawy rolniczej. Na nieruchomości i w bezpośrednim sąsiedztwie brak sieci uzbrojenia terenu, brak widocznych trwałych budowlanych elementów zagospodarowania terenu. Nieruchomość stanowi  własność dłużnika: Hasiak Mariusz. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta RZ1Z/00171047/6.
Nieruchomość oszacowano na kwotę:  10.534,00 zł., cena wywołania wynosi 7.900,50zł., rękojmia 1.053,40zł.

    Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię wpłacić należy w gotówce lub na konto komornika nr  25 9101 0003 2015 0003 0720 0001 (Bank Spółdzielczy w Lubaczowie), podając sygnaturę akt: KM 180/19.