Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakuba Kwater
funkcjonuje od 2004 roku jako kontynuacja kancelarii Rewiru IV

Obecnie kancelaria zatrudnia 9-osobowa kadrę:

księgową, trzech pracowników biurowych, a także pięcioro asesorów:

Macieja Mazura, Sławomira Szydło, Bartosza Dubiela, Urszulę Ruszel i Marlenę Proć

z których każdy odbywał aplikację komorniczą w tej kancelarii.
Asesorzy wykonują czynności zarówno w kancelarii, jak i czynności terenowe.Jeśli jesteś zainteresowany/a pracą lub praktykami w naszej kancelarii prześlij CV ze zdjęciem wraz z listem motywacyjnym na adres: biuro@rzeszow-komornik.pl

Kancelaria korzysta z następujących systemów teleinformatycznych:

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (e-Sąd)
Platforma Usług Elektronicznych ZUS
OGNIVO
Elektroniczna Baza Danych Ksiąg Wieczystych
Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

Posiadamy dostęp do programu komornik online.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Sebastian Kwater niniejszym informuje, iż funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w tutejszej Kancelarii pełni Pan Mikołaj Ryzop. Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych w Kancelarii należy zgłaszać do w/w osoby.

Adres korespondencyjny:
Data Protection Advisory Group Sp. z o.o.
ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa
adres poczty elektronicznej:
m.ryzop@dpag.pl

 

O nas